Oddíly

Naše středisko sdružuje holky i kluky od 5 let (od předškoláků). Dělí se do třech oddílů, které spolu úzce spolupracují, ale každý má svého vedoucího a zástupce, vlastní akce, tradice a zvyky.
Go to 1. dívčí oddíl

1. dívčí oddíl

benjamínci LVÍČATA
ml. světlušky PŘÍŠERKY
st. světlušky DIBLÍCI
skautky VAMPÍRKY

Go to 3. chlapecký oddíl Prométheus

3. chlapecký oddíl Prométheus

ml. vlčata ĎÁBLÍCI
st. vlčata BLECHY
skauti RAPTOŘI

Go to 7. roverský kmen columba

7. roverský kmen columba

roveři a rangers od 15 let
mlaďoši: ŽVEJKALKY a DRACI,
CÁCORKY a CREEPSÁCI
stará garda: STŘELKY, DRSNÁ ROTA,
SLUNÍČKA, JEŽURY

Naše středisko

Junák – český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek, jehož posláním a účelem je – v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí Robertem Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu A. B. Svojsíkem – podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí; jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce; sobě samým; bližním, vlasti, celému lidskému společenství a přírodě.

Pro nás v Holicích je skauting setkávání se s přáteli, možnost podělit se o své názory, nápady, radosti, uskutečňovat je a smysluplně tak trávit čas. Je to prostor pro prožití zážitků, které se nám vrývají do paměti na celý život.
středisko Holice

Celý název: Junák - český skaut, středisko Holice, z. s.
Číslo střediska: 532.05
IČO: 60159987
Sídlo: Palackého 1173, 534 01 Holice
Číslo bankovního účtu: 1200368349/0800
Počet registrovaných členů: 117 (rok 2019)
WWW: https://holice.skauting.cz
Vůdce střediska: Ing. Kristýna Sobolová

  • Dítě během roku navštíví cca 36 družinových (1,5-2hodinových)schůzek

  • Průměrný počet dnů strávených na oddílové či družinové výpravě činí 15 dní

  • Každý člen stráví přibližně 14 dní na letním táboře

  • Všichni vedoucí jsou jen dobrovolníci, co dělají skauting ve svém volném čase, ale i přesto se snaží dělat vše naplno

Aktuality

Najít kamarády – zažít dobrodružství

Skauting je příležitost pro nové zážitky v každém věku

Vedení střediska

... více v záložce Kontakty

ing. Kristýna Sobolová – kiki

Vedoucí střediska
(statutární orgán střediska)
Hospodář střediska
Trošku hyperaktivní člověk, který musí mít vše pod dohledem a do všeho povídat. Po 9 letech studií a práce v Praze zase přesídlila do Pardubic, po kterých jezdí na koloběžce. Lektoruje na kurzech, sportuje, něco tvoří, vaří a jí, chodí do přírody, neposedí a musí být při všem.

Mgr. Jitka Králová – Pinka

Zástupce vedoucí střediska
Pinka je takový tichý a výkonný článek, který bez řečí zařídí co je třeba. Nyní je na mateřské s Kájulkou, dříve pracovala jako logopedka v Holicích. Ráda lyžuje, plave či koloběžkuje.

Bc. Natálie Stará – Naty

Vedoucí 1. dívčího oddílu
Naty mimo středisko, kde pomáhá v 1. oddíle, pracuje jako personalistka v Brně a zajímá se o anime a obecně japonskou kulturu. Mimo to ráda odpočívá u koní či v přírodě se svým malým psíkem.

Martin Svatoň – Quert

Vedoucí 3. chlapeckého oddílu
Quert pomáhá kde je třeba, vede3. chlapecký oddíl či spravuje naši základnu Blažovec, Mimo to si rád hraje (ať už s počítačem či s dětma), studuje v Pardubicích a není mu žádná sranda vzdálená.

říkají o nás

Skauting šíří mezi mladými lidmi celého světa mravní a všelidské hodnoty a svět proto skauting potřebuje.

Kontaktuj nás