PF 2019 a Ohlédnutí za rokem 2018

Je tu nový rok. A s ním i ohlédnutí za uplynulým a přání do toho nastávajícího. Shrnutí skautského roku 2018 by vydalo na celé noviny, zkusím proto vypíchnout jen několik informací.

Za tento rok se naše členská základna rozrostla na 118 členů ve věku 5-95 let. Sdružujeme členy celkem ve třech samostatně fungujících oddílech – dívčí, chlapecký a roverský (smíšený oddíl s členy nad 15 let). Na chodu celého střediska se podílí více než 20 dobrovolníků, kteří svůj volný čas věnují práci s dětmi bez nároku na odměnu. Za celý rok pro děti připravili cca 200 každotýdenních schůzek, 12 víkendových nebo jednodenních akcí a 15denní letní stanový tábor. Zároveň proběhlo několik akcí pro veřejnost – Skautský vánoční ples, Rozdávání Betlémského světýlka, zářijové Skautské odpoledne v parku či besídka. I tento rok jsme nemálo našeho času a energie věnovali do rekonstrukce našich kluboven a chatek na Blažkovci. Klubovny dostaly novou výmalbu, koberce, lustry a dočkaly se velkého úklidu. Obě Blažkovecké chatky za podpory města vyměnily své střechy a okapy, došlo k natření trámů, obkladů a mnoho dalšího. Jsme rádi, že se nám daří tato místa zvelebovat, děti v nich tráví hodně času, a tak chceme, aby nám ještě dlouho fungovala.

A co nás čeká v roce 2019? Doufáme, že bezpočet zážitků, dobrodružství, přátelství, času v přírodě a společných veselých chvil. V únoru opět chystáme skautskou besídku plnou scének, zpěvu a zábavy a začátkem července velký tábor do Vojtěchova u Nového Města na Moravě, na který se už pilně připravujeme. Rádi bychom i letos pokračovali v rekonstrukci Blažkovce a naší malé zahrádky u klubovny, která bude do budoucna sloužit k hrám a zábavě.

Závěrem bych ráda čtenářům přiblížila naši základní ideu. Jsme výchovná dobrovolnická nezisková organizace, jejímž posláním je rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností (přesně takto doslova je to v našich Stanovách). Snažíme se rozvíjet děti po všech stránkách a připravovat na život. Hodně času trávíme v přírodě, rozvíjíme vztah k ní, zároveň pracujeme s moderními technologiemi, učíme děti se orientovat ve světě a nebát se prosadit. Skauting je založen na propracovaném systému výchovy, který je unikátní oproti jiným organizacím.

Na tomto místě mi dovolte poděkovat všem, kteří nám s naší činností jakkoli pomáhají. Jsme rádi, že se nám v posledních letech s rodiči daří navázat bližší vztahy, myslíme si, že i to je pro chod oddílů velmi důležité a děkujeme jim za projevenou podporu a důvěru. Dále velké poděkování patří dětem za nadšení a důvod k vykouzlení úsměvu na našich rtech. Vedoucím, rádcům, roverům a ostatním pomocníkům za jejich čas, energii a sílu měnit věci k lepšímu. A v neposlední řadě městu Holice, panu Kalavskému, Lesnímu Družstvu Vysoké Chvojno a dalším sponzorům za nemalou pomoc. Děkujeme, vážíme si toho.

Přejeme všem vydařený nový rok. Ing. Kristýna Sobolová – Kiki, vůdkyně střediska.