Registrační poplatek na rok 2019-2020

Registrace se platí za kalendářní rok – tedy nejbližší registrace se bude platit za rok 2020 (základní částka: 700Kč) – tuto částku ale vybíráme z organizačních důvodů již v září 2019.

Po zkušenostech z loňských let upozorňujeme, že nezaplatíte-li do konce října 2019 (event. se nedomluvíte s vedoucím oddílu jinak), musíme Vaše dítě z oddílu vyloučit.

Peníze zaplaťte nejlépe co nejdříve převodem na náš bankovní účet (číslo účtu: 1200368349/0800, variabilní symbol: rodné číslo dítěte, do poznámky uveďte „registrace– jméno dítěte“).

 

Kategorie:

  • Základní (700 Kč) – platí ji většina střediska – všechny děti všech družin. Obsahuje pojištění na akcích, odvody na vyšší organizační jednotky, skautský časopis a část peněž putuje přímo středisku – termín: do konce října 2019.
  • Dárce (1200 Kč) – jedná se o ty, kteří chtějí finančně podpořit středisko. Uveďte do poznámky “dárce”. Moc děkujeme.
  • Snížené (300-350 Kč, upřesníme) – rádci, roveři, činovníci 18+, termín platby: konce prosince.