18.11.2017

Registrace

Registrace se platí za kalendářní rok – tedy nejbližší registrace se bude platit za rok 2019 (600 Kč) – tuto částku ale vybíráme již v září 2018.

Po zkušenostech z loňského roku upozorňujeme, že nezaplatíte-li do konce října 2018 (event. se nedomluvíte s vedoucím oddílu jinak), musíme Vaše dítě z oddílu vyloučit.

Registrace se vybírá do konce října 2018.

Peníze (600 Kč) zaplaťte nejlépe co nejdříve převodem na náš bankovní účet (číslo účtu: 1200368349/0800, variabilní symbol: rodné číslo dítěte, do poznámky uveďte „registrace – jméno dítěte“).

Z této částky odvádíme poplatky ve výši cca 300 Kč za osobu, ze kterých Ústředí Junáka zajišťuje všem členům Junáka pojištění, zasílá každé 2 měsíce každému členu časopis a dále částky přeposílá jednotlivým střediskům na jejich provoz ve formě dotace. Další část peněz zůstává přímo ve středisku v Holicích a přispíváme z nich na výpravy, vybavení a materiál na schůzkách, nákupy skautských stezek a cestiček a další.

V případě dotazů, se na nás obraťte.

Přihláška do oddílu: Přihláška po 18 let

Přihláška pro 18+: Přihláška 18+