14.11.2017

Časté otázky

Jaký je rozdíl mezi skautem a junákem?

Oficiální název organizace je Junák – český skaut, z.s. (z.s. = zapsaný spolek, naše právní forma).

Junák je českým ekvivalentem pro slovo skaut.


Jak mám postupovat při přihlášení dítěte do oddílu?

V Holicích příjmáme děti od 5-6 let (předškoláci) – kluky i holky. K přihlášení dítě do skautu Vám pomůžou kontakty na úvodní stránce. V tuto chvíli máme u některých družin tzv.”čekací listinu”, tzn.že máme více zájemců než zvládneme. Nebojte se nám ale ozvat a uvidíte.


V kolika letech může dítě vstoupit do skautského oddílu?

Od předškolního věku.

Rozdělení věkových kategorií:

 • bejamínci – děvčata a chlapci od 5 do 7 let
 • světlušky a vlčata – děvčata a chlapci od 7 do 11 let
 • skautky a skauti – děvčata a chlapci od 11 do 15 let
 • roveři a rangers – děvčata a chlapci od 15 do 25 let
 • od 25 výše oldskauti.

 


Jaký je roční příspěvek?

Příspěvek se liší středisko od střediska (u nás 600 Kč/ročně – placeno do konce října každého roku převodem na bankovní účet). Část z tohoto příspěvku zůstává ve středisku, platí se z toho cestičky a stezky, materiál na schůzky a další. Část se odvádí na skautský kraj a ústředí, platí se z toho pojištění na skautských akcích a časopis.

Číslo našeho bankovního účtu: 1200368349/0800, do poznámky pro příjemce vždy uveďte “Registrace-jméno dítěte”.


Jaké jsou zhruba roční výdaje na vybavení a činnost?

 • skautské vybavení – kroj 660 Kč (stačí koupit jeden větší, vydrží dlouho)
 • jednodenní výpravy – 50-100 Kč,
 • větší výprava na více dnů – 200-300 Kč,
 • tábor (14-dení)- 2600-2800 Kč,
 • roční registrační příspěvek – 600 Kč

Co čeká mé dítě v oddíle?

Program je přizpůsoben věku dítěte. Oddíly dětem nabízejí všestranný program, který děti rozvíjí: např. výtvarná, sportovní, hudební, vzdělávací činnost, jedno i vícedenní výpravy, letní stanové tábory, ekologické akce, pro starší i celorepublikové zážitkové akce a kurzy… Dítě si zde najde kamarády na celý život, zažije s nimi mnoho dobrodružství a zábavy, naučí se praktické věci, takže se ve světě neztratí.


Kde můžeme zjistit informace o akcích?

Nejlepší je vše hledat zde na webu. Rodičům členů posíláme emaily s informacemi, zároveň je vkládáme na náš facebook.  Nemusíte mít tedy strach, že se něco nedozvíte.


Kolik času tráví dítě v oddíle?

Účast všech dětí na akcích je důležitá pro správnou činnosti – aby mohly správně fungovat družiny a měly společné zážitky. Proto vás moc prosíme, zajistěte aby se dítě mohlo účastnit. Akce se snažíme dávat vědět dopředu brzy. Nepravidelná účast narušuje začlenění dítěte, brání mu být ve zdravím a motivujícím prostředí a komplikuje fungování celého oddílu.

 • DRUŽINOVÉ SCHŮZKY – Dítě se schází s družinou nebo oddílem jednou týdně v pravidelný čas v klubovně (pokud není řečeno jinak). Obsahem schůzek je například hraní her, které směřují k cílenému rozvoji dětí, nějaká služba, výtvarné, sportovní či hudební aktivity či práce pro naše středisko. Schůzky má na starosti rádce, což je jakýsi “vedoucí družiny”, vždy je mu více než 15 let.
 • VÝPRAVY – Přibližně jednou za dva měsíce podniká družina, oddíl nebo celé středisko jednodenní či vícedenní výpravu. Častou náplní je výlet do přírody, jehož prostřednictvím děti poznají nová místa, rozvíjí vztah k přírodě, krajině a její kultuře. Cílem výprav mohou být i náročnější sportovní aktivity, závody, skautská setkání či pomoc při různých akcí. Hodně času trávíme i na své milé základně Blažkovec. Výpravy vždy probíhají za přítomnosti dospělé osoby.
 • TÁBOR – Jednou ročně – v průběhu letních prázdnin – se vydáváme na skautský letní tábor. Poslední léta jezdíme na tábor společně celé středisko, pro světlušky, vlčata, skauty a skautky je tábor 14 denní, benjamínci se přidají až na druhou polovinu (mají týdenní tábor. Termín se snažíme držet náš tradiční = prvních 14 dní v červenci, ale bohužel ne každý rok se to podaří. Tábořiště sháníme pokaždé jiné a ne vždy je volné v tomto termínu. Tábor se odehrává v přírodě, bez elektřiny, s pitnou vodou. Děti spí v podsadových stanech, vaříme v kuchyni na kamnech a společně si užíváme krásné chvíle. Děti se často podílí na chodu tábora (kuchyň, stavba táborových staveb, dělání dřeva a další). V odtržení od civilizace rozvíjí svou soběstačnost, schopnost obstát a najít si své místo v kolektivu. Také si osvojí mnoho praktických dovedností. Dítě na táboře zažije noční hlídku,výlet, pomoc okolí a táboru, večery u ohně s kytarou a mnoho zajímavých her. Zároveň je tábor ideální pro plnění různých odborek, výzev a čas pro seberozvoj.

Kdo se o děti stará?

Vedení oddílu je svěřeno do rukou dospělým vůdcům. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky (čekatelskou a vůdcovskou) , které obsahují poznatky z pedagogiky, psychologie, právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. Nutné je též absolvování zdravotnického kurzu.

Na schůzkách je přítomen rádce – člověk starší 15let, který absolvoval rádcovský kurz/čekatelský kurz a má dostatečné schopnosti k vedení schůzek.

Jakékoli dotazy řešte nejlépe s vedoucím oddílu.


Je dítě na skautských akcích pojištěno?

Všechny děti jsou na všech akcích Junáka úrazově pojištěny, a to i v případě, že v danou dobu nejsou členy Junáka. Případné čerpání pojistky doporučujeme rodičům řešit přímo s vedoucím oddílu, případně se obrátit na ústředí Junáka.

Co dítě potřebuje na schůzku/výpravu?

Na schůzku vždy nosíme:

 • deník (A5 sešit s tvrdými deskami), kam si zapisujeme všechny akce, které budou a používáme jej jako zápisník,
 • tužku,
 • cestičku světlušek/stezku (nováčci obdrží při vstupu od oddílu),
 • KPZ (krabička poslední záchrany)
 • uzlovačku (kus provázku)
 • šátek

Na výpravy je potřeba:

 • spacák, karimatka,
 • velký batoh (prosíme, ať děti nic nenosí v rukách, často jdeme pěšky několik kilometrů a každá zátěž, která není na zádech, se velmi pronese). Víte jak zabalit batoh?
 • pořádné boty a oblečení dle počasí. Kde a jaké pořídit dítěti vybavení?
 • nůž, baterka, hygienické potřeby,
 • a další věci, které vždy upřesníme před každou akcí.
 • (na výpravu zbytečně netaháme drahé věci, elektroniku a mobily)


Co je to KPZ?

KáPéZetka je Krabička poslední záchrany. Není nutná pro program schůzek, ale pomáhá všeobecné připravenosti na nečekané události, či při zapomenutí zápisníku s tužkou)
Doporučujeme klasickou kulatou či hranatou plechovou, či plastovou krabičku, do které se vejde vše potřebné, čím menší tím lepší

 • malou tužku
 • papír
 • březovou kůru
 • provázek, gumička
 • šitíčko + zavírací špendlík
 • hřebíčky, připínáčky
 • sirky a škrtátko
 • svíčku
 • bílou křídu
 • nějakou drobnou hotovost
 • polštářková náplast
 • kontakty na rodiče a čísla tísňového volání


Co je to stezka/cestička?

Jedná se o knížečku, kterou dítě dostane po vstupu do oddílu dle jeho věku. Je vlastně souborem úkolů z různých oblastní a nástrojem osobního rozvoje každého vlčete, světlušky nebo skauta a skautky. Má několik stupňů a dítě plní různé úkoly týkající se vnímání sebe sama, vyjadřování a komunikace, fyzické zdatnosti, znalostí či praktických dovedností. Stezka má několik variant s úkoly odpovídajícímu určitému věku a pohlaví. Část úkolů tvoří dítě přímo v oddíle, část dělá samo, někdy i se zapojením rodičů, kamarádů a dalších. Některé z úkolů plní všechny děti, částečně si ale vybírají, co je zajímá a co chtějí dělat. Benjamínci ještě nemají vlastní stezku, ale pracují s tzv.Pracovními listy, které jim rádci kopírují.

TIP pro rodiče: koukněte se společně s dítětem na jeho stezku, pomozte mu vybírat jeho úkoly, sledujte v čem se zlepšuje a podporujte ho.

Stezky a metodiky ke stažení zde:


Co jsou to odborky?

Při svém skautském putování děti získávají odborné zkoušky, tzv. světýlka/vlčky (u světlušek a vlčat) a odborky (u skautů a skautek). Jedná se o “potvrzení, že jsou odborníky v určité oblasti”. Mohou získat třeba odborku zdravotník, cyklista, táborník, plavec, divadelník, zpěvák, čtenář a mnoho dalšího. K získání musí v dané oblasti prokázat znalosti a dovednosti přiměřené jejich věku. Získané odbornosti jsou odměňovány nášivkou na kroj.

Odborky na stažení:


Jaké existují skautské časopisy?

Součástí registrace (po uhrazení registračního poplatku) je i to, že každému dítěti bude 1x za 2 měsíce chodit do schránky časopis dle jeho věkové kategorie. S časopisy pracujeme na schůzkách, bylo by tedy dobré si je s sebou nosit. Jsou zde různé hry/doplňovačky, naučné články, nápady na program a mnoho dalšího.

Časopisy jsou rozdělené dle věkové kategorie:

 • pro benjamínky – Ben Ja Mína (tento časopis nechodí dětem do schránky, ale chodí hromadně za všechny děti vůdci oddílu)
 • pro světlušky a vlčata – Světýlko
 • pro skauty a skauty: Skaut
 • pro rovery a rangers: Roverský kmen
 • pro činovníky: Skauting
 • pro oldskauty a veřejnost: Skautský svět

 

 

Časopisy k nahlédnutí zde.

 


Kde můžeme koupit skautské vybavení?

V několika městech ČR sídlí prodejny, kde lze zakoupit skautský kroj a další potřebné věci. Zároveň se zdá všechno objednat na internetu.

Jak má vypadat skautský kroj a co na něj patří – viz stránka o kroji.


 

Jak můžete pomoci holickým skautům?

Líbí se vám skauting a jeho myšlenky? Jste spokojeni s oddílem a chcete jej podpořit, zlepšit jeho činnost či podmínky? Nebo být jen víc “v centru dění”? Zapojte se, možností je mnoho – od nenáročných, až po ty, na které budete potřebovat trochu času. Spolupráce s oddílem má svou přidanou hodnotu i pro Vás, rodiče!

Více o tom zde.