18.11.2017

Skautský kroj

Jak má vypadat skautský kroj?

V několika městech ČR sídlí prodejny, kde lze zakoupit skautský kroj a další potřebné věci. Zároveň se zdá všechno objednat na internetu.

Jeden ze symbolů skautingu je také skautský kroj, který nosíme při slavnostních příležitostech. Kroj se skládá z košile, šátku příslušné barvy a turbánku. Na košili si pak každý skaut našívá získané a zasloužené nášivky, také nášivky, které značí, odkud pochází a ze kterého je střediska/oddílu.

Co a kam na kroj patří?

Šátek – barva se liší podle věku, ale existuje i velké množství barevných šátků, např. památeční ze skautských akcí, k významným skautským výročním apod. Benjamínci, světlušky a vlčata mají žlutý šátek, skauti, skautky a roveři šátek hnědý. Šátek se spojuje tzv. turbánkem.

Šňůrka k píšťalce – též označuje příslušnost k věkové kategorii v Junáku – benjamínci, světlušky a vlčata mají žlutou, skauti a skautky zelenou, roveři a rangers červenou a činovníci bílou.

Slibový odznak – odlišný pro mladší a starší děti – smí ho nosit až po složení vlčáckého,  světluškovského a později skautského slibu. Tento odznak děti za složení slibu dostávají.

Znak příslušnosti ke světovým organizacím – odznaky organizací WOSM (členem jsou všechny skautky a skaut) a WAGGGS (členem jsou všechny skautky)

Domovenka – označení příslušnosti k mstu v rámci ČR.

Číslo oddílu – jedná se o číslo oddílu v rámci střediska (u nás 1. dívčí oddíl, 3. chlapecký oddíl a 7.oddíl RK Ortel).

Logo/symbol družiny – příslušnost k družině.

Označení příslušnosti k české skautské organizaci.

Lipové lístečky – vyjadřují, kolik let je jejich nositel skautem/skautkou.

Odborky, vlčci, světýlka – nášivky, které informují o odborných dovednostech skauta, skautky, vlčete nebo světlušky.

 

Jak postupovat, chci-li dítěti koupit kroj?

Kroj je nejlepší objednat na internetu – jedná se o tzv.krojovou košili béžovou (pro suchozemské skauty, ne modrou pro vodáky). Košili kupte radši větší, aby do ní dítě dorostlo. Nebo jestli budete v Praze, stavte se si ji vyzkoušet.

Můžete rovnou objednat nášivky/šátek/odznáčky a nebo napište Kátě Majcové – Mrňousovi, která spravuje tento materiál pro naše středisko a za nákupní ceny vám je prodá. Tabulka materiálu, který má u sebe.

Pro nováčka je ke kroji nutné pořídit:

  • šátek + turbánek,
  • šňůrku na píšťalku a píšťalku,
  • nášivku WAGGGS/WOSM,
  • nášivku ČR,
  • domovenku HOLICE,
  • nášivku čísla oddílu.

Budete-li v JUNu nakupovat, napište do poznámky číslo naší střediskové karty na 5% slevu (číslo karty 270).

Rozumíme, že kroj je celkem velká investice (samotný stojí cca 660Kč + 200Kč šátek a nášivky), věříme ale, že to může být pěkný dárek pro Vaše dítko. A nebo se ozvěte Mrňousovi, mívá u sebe nějaké starší kroje po někom jiném.