18.11.2017

Pravidla pro dílničku

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO POBYT V DÍLNIČCE:

 • Nevynášíme žádné nářadí z dílničky.
 • Vstup do dílny jen po povolení od rádce, vždycky tu je přítomna osoba 15+, po celou dobu a dává na děti dohled. Chodíme sem spíše v menším počtu.
 • Dílnička se využívá jen k práci/manuálním zručnostem. Nehrajeme tu hry a neděláme jiné aktivity.
 • Vždy si po sobě uklidíme nářadí na příslušné místo.
 • Jakékoli vady, zničení apod. hned hlásíme Papimu (739 235 651) a větší zranění/problémy Kiki (604 646 207).
 • Před každou prací děti poučíme. Opravdu na to nesmíme zapomenout.

OBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI:

 • Nástroje používáme jen k tomu, k čemu jsou určeny, na místě dostatečně prostorném (aby nikdo nikomu nepřekážel) a k tomu určeném – kde se neděje nic jiného. Udržujeme pořádek i v průběhu práce.
 • Kdo nástroj používá poprvé, musí být poučen o bezpečných pracovních postupech a rizicích.
 • Používáme pouze nástroje v dobrém stavu (ostré, držící na topůrku či násadě) – rádce zkontroluje před použitím. Pokud jsou doporučené ochranné pomůcky, opravdu je používáme – např. kryty ostří.
 • S ostrými nástroji (to je i nůž) pracujeme směrem od těla. Dříví štípáme jen na špalku sekerou odpovídající velikosti. Kládu osekáváme na opačné straně, než stojíme.
 • Nikdy nenecháváme děti pracující s nářadím bez dozoru – i těm zkušeným občas kouknout přes rameno.
 • Po skončení nástroje (a příslušenství, např. hřebíky) ošetříme (např. namazat) a vrátíme na bezpečné místo k tomu určené.

 

KDO MŮŽE POUŽÍVAT JAKÉ NÁŘADÍ:

 • Děti do 15 let mohou pracovat s el. vrtačkou do příkonu 600W včetně příslušenství, s transformátorovou a odporovou páječkou do výkonu 150W.
 • Mládež 15-18 let může pod přímým dohledem a na zodpovědnost dospělé osoby pracovat také s ruční okružní pilou (mafl), el.horkovzdušnou pistolí nebo něčím podobným. Všechny tyto spotřebiče musí mít dvojitou izolaci (eventuálně ochranu nulováním nebo zemněním).
 • Ostatní nástroje (motorové pily, bouchací kladiva) mohou děti přenášet pouze vypnuté (a odpojené od el.sítě) a opatřené ochrannými kryty.
 • Přístroje s jiným než lidským pohonem (elektrické, benzinové...) by měli používat jen dospělí. To platí i pro manipulaci s jedy, výbušninami, žíravinami, hořlavinami a těkavými látkami.
 • V řadě případů je třeba speciální kvalifikace (např. pro práci s motorovou pilou), nestačí pouze dospělost.

 

VYUŽÍVEJTE DÍLNIČKU, ALE VŽDY S ROZUMEM!